One Page Website

[ultimate_heading main_heading=”สอน wordpress”][/ultimate_heading] [ultimate_spacer height=”15″] ประเภทเว็บไซต์ One page Website สามารถบอกข้อมูลของลูกค้าหรือบริษัทภายในหน้าเดียว

Engine Website

[ultimate_heading main_heading=”สอน wordpress”][/ultimate_heading] [ultimate_spacer height=”15″] ประเภทเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์สำหรับเครื่องยนต์ต่างๆ เช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

Sport Website

[ultimate_heading main_heading=”สอน wordpress”][/ultimate_heading] [ultimate_spacer height=”15″] ประเภทเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับกีฬาต่างๆ เช่น แนะนำสนามตีกอล์ฟ แบตบินตัน เทนนิส เป็นต้น

Cosmetic Website

[ultimate_heading main_heading=”สอน wordpress”][/ultimate_heading] [ultimate_spacer height=”15″] ประเภทเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง แนะนำสินค้าเครื่องสำอางต่างๆ หรือแนะนำร้านขายเครื่องสำอางเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

Mutiple language

[ultimate_heading main_heading=”สอน wordpress”][/ultimate_heading] [ultimate_spacer height=”15″] ประเภทเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์หลายภาษาภายในเว็บไซต์เดียว เพื่อดึงดูดลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติ ให้รู้จักธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น

Company Profile

[ultimate_heading main_heading=”สอน wordpress”][/ultimate_heading] [ultimate_spacer height=”15″] ประเภทเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์แนะนำบริษัทให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้า และทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

E-commerce

[ultimate_heading main_heading=”สอน wordpress”][/ultimate_heading] [ultimate_spacer height=”15″] ประเภทเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เพื่อขายของและสร้างธุรกิจ SME ของตัวเองง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง