One Page Website

สอน wordpress ประเภทเว็บไซต์ One page Website สามารถบอกข้อมูลของลูกค้าหรือบริษัทภายในหน้าเดียว

Engine Website

สอน wordpress ประเภทเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์สำหรับเครื่องยนต์ต่างๆ เช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

Sport Website

สอน wordpress ประเภทเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับกีฬาต่างๆ เช่น แนะนำสนามตีกอล์ฟ แบตบินตัน เทนนิส เป็นต้น

Cosmetic Website

สอน wordpress ประเภทเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง แนะนำสินค้าเครื่องสำอางต่างๆ หรือแนะนำร้านขายเครื่องสำอางเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

Mutiple language

สอน wordpress ประเภทเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์หลายภาษาภายในเว็บไซต์เดียว เพื่อดึงดูดลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติ ให้รู้จักธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น

Company Profile

สอน wordpress ประเภทเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์แนะนำบริษัทให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้า และทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

E-commerce

สอน wordpress ประเภทเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เพื่อขายของและสร้างธุรกิจ SME ของตัวเองง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง